เดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เดือนกุมภาพันธ์ จากนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการดำเนิน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 1. เป็นผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 25652. ลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ (คลิก) หรือลงทะเบียนขอรับสิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ เลือกลงทะเบียนขอรับสิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวง) ลงทะเบียนรับสิทธิ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ภายในวันที่ 25 ของเดือน ก่อนเวลา 17.00 […]